Chwytaki magnetyczne i przeciwpłyty

Chwytaki magnetyczne i przeciwpłyty

Chwytaki magnetyczne są przeznaczone do utrzymywania skrzydeł drzwi przeciwpożarowych w położeniu otwartym. Chwytaki powinny być podłączone do systemu oddymiania, który w przypadku pożaru odłącza napięcie podtrzymujące powodując zamknięcie drzwi za pomocą samozamykacza.

Sterowanie za pomocą centralki dymowej RSZ5 albo wyłącznika dymowego. Drzwi można również zamknąć wciskając przycisk zwalniający odcinający zasilanie chwytaka elektromagnetycznego.

Właściwości chwytaków magnetycznych GEZE:

  • Napięcie zasilające 24 V DC ±10%
  • Pobór prądu  ok. 60 mA
  • Pobór mocy ok. 1,5 Watt
  • Siła trzymania ok. 490 N

Chwytaki magnetyczne GEZE są wymienione w niemieckich dokumentach dopuszczających dla centralek dymowych RSZ 5, RSZ 6 i wyłącznika dymowego jako blokady współpracujące oznaczone jako GT 50 R.